vdf

returnspolicy

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vaše súkromie, ako aj ochrana všetkých vašich osobných informácií sú pre nás životne dôležité. Zaväzujeme sa, že ich zabezpečíme primeranou starostlivosťou a pomocou primerane dostupných prostriedkov.

Osobné údaje

Spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o môže zhromažďovať určité osobné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu, krajinu pobytu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať počas používania tejto stránky.

NIE SÚ VYŽIADANÉ POSKYTOVAŤ ŽIADNE OSOBNÉ INFORMÁCIE, aj keď sa môžu vyžadovať v súvislosti so službami a / alebo využívať funkcie tejto stránky, ako napríklad nakupovanie a získavanie aktuálnych informácií o produktoch Iscar Slovakia s.r.o.

Kontrolór

Spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o bude konať ako správca osobných údajov, ktoré odovzdáte počas používania tejto stránky.

Právne základy a účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovať okrem iného na základe (i) plnenia zmluvy; (ii) legitímny záujem; (iii) dodržanie zákonnej povinnosti alebo (iv) váš súhlas. Ak sú vaše osobné údaje spracované iba na základe súhlasu, máte vždy právo odobrať svoj súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na nasledujúce účely:

• Informácie môžeme používať na štatistické a marketingové účely s cieľom analyzovať a spracovať Vaše preferencie a rôzne potreby a kontaktovať vás s cieľom poskytnúť vám detaily a funkcie týkajúce sa našich produktov, našich služieb a / alebo obsahu našich stránok.
• Môžeme ďalej používať informácie, ak to vyžaduje príslušný zákon alebo v priebehu súdneho konania.
• Naše stránky môžu zhromažďovať určité informácie o používaní, ako sú čísla a frekvencia návštevníkov našich stránok. Tieto informácie môžeme použiť len v súhrne, aby sme mohli zlepšiť prístup, dostupnosť, rôzne funkcie a obsah našich stránok a aby sme sa uistili, že sa môže odvolať a byť používaný čo najviac používateľov ako je to možné.

Naša webová stránka a niektoré funkcie používajú určité technológie, napríklad súbory cookie, ktoré spracovávajú štatistiky. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie..

Môžeme využiť určité technológie, ako sú cookies, ktoré spracovávajú štatistické údaje a poskytujú informácie o počte návštevníkov našich stránok, o spôsoboch prístupu na stránky a o čase návštevy našej stránky. Tieto technológie nepoužívame na zhromažďovanie osobne identifikovateľných informácií, ani na žiadne iné údaje, ktoré sme získali pomocou iných osobných údajov na iné účely.

Môžeme ďalej používať funkcie z webovej analýzy služby Google Analytics. Viac podrobností týkajúcich sa "Google Analytics" a vašich práv podľa nich nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/.

Doba uchovávania

Ponechávame si osobné údaje, ktoré poskytnete, keď je váš účet aktívny, alebo ak je to potrebné na poskytovanie služieb týkajúcich sa nákupov uskutočnených prostredníctvom tejto stránky, ak si zákon nevyžaduje dlhšie ukladanie vašich osobných údajov.

VAŠE POUŽÍVANIE TOHTO STRÁNKY ALEBO ALEKOĽVEK ČASTI, KTORÉ SÚ URČENÉ, POSKYTUJÚ VAŠE POTVRDENIE, ŽE SI PREČÍTAJTE A UŠETRTE NAŠE VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Vaše práva:

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré môžeme spracovať, máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

(i) právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú;
(ii) právo požiadať o opravu alebo opravu vašich osobných údajov;
(iii) právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;
(iv) právo žiadať o obmedzenie spracovania;
(v) právo požadovať prenosnosť údajov;
(vi) právo namietať proti profilovaniu;
vii) právo podať sťažnosť orgánu dohľadu;
(viii) Právo na zrušenie vášho súhlasu.

Vyššie uvedené práva je možné uplatniť podaním žiadosti na adresu: info@iscar.sk. Posúdime, či budeme môcť vyhovieť vašej žiadosti. Včas vám poskytneme vhodnú odpoveď na vašu žiadosť.

Akékoľvek informácie, ktoré sme dostali v súvislosti s transakciou alebo dohodou s vami, ktoré sme od nás dostali cez internet, sa vo všeobecnosti považujú za dôverné informácie, pokiaľ tieto informácie už nie sú verejne dostupné alebo nie sú dôvernej povahy.

Zdieľanie osobných údajov

Môžeme zdieľať osobné údaje spracované v dôsledku použitia týchto stránok s inými členmi skupiny IMC, ktoré sa majú použiť na tie isté účely, na ktoré boli tieto osobné údaje pôvodne zhromaždené. Môžeme tiež zdieľať informácie s našimi autorizovanými distribútormi a / alebo predajcami s cieľom uľahčiť transakcie, ktoré by ste si s nami mohli viesť, s cieľom lepšie uspokojiť vaše potreby. Okrem uvedených skutočností nezverejňujeme žiadne informácie, ktoré od vás dostaneme inej tretej strane bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, ani nepredávame alebo neprenajímame žiadne informácie, ktoré ste dostali od vás.

Takéto zdieľanie osobných údajov sa uskutočňuje s tretími osobami, ktoré sú buď v Izraeli, krajinou zabezpečujúcou "primeranú úroveň ochrany" v rámci GDPR, alebo tretími stranami, ktorých angažovanie sa Iscar Slovakia sro zahŕňa štandardné zmluvné doložky, GDPR, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov a / alebo k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: info@iscar.sk .© IMC International Metalworking Companies B.V . Všetky práva vyhradené [apríl 2018]